Motywowanie i wywieranie wpływu

[MA04]

Jednym zdaniem

Jak stosować techniki motywowania, wywierania wpływu, argumentacji i perswazji.

Opis szkolenia

rening stosowania technik motywowania, wywierania wpływu i perswazji – budowania siły i autorytetu w relacjach z innymi ludźmi: klientami, podwładnymi, współpracownikami, przełożonymi.

Czy zdarza Ci się, że chciałbyś, by inni częściej zgadzali się z Tobą, popierali Twoje pomysły i postępowali, tak jak Tego oczekujesz?

Czy masz czasem wrażenie, że zbyt łatwo pozwalasz innym mówić Ci co i jak masz robić?

Warto poznać i przyswoić umiejętność stosowania różnych technik wywierania wpływu i perswazji.

Ponieważ metody wywierania wpływu wiążą się z możliwościami ich wykorzystywania w sposób manipulacyjny, podczas szkolenia będziemy nieustannie zwracać uwagę na aspekt etyczny i długofalowe konsekwencje podejmowanych decyzji.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętności motywowania i wywierania wpływu,

 • osób pracujących w sprzedaży, w obsłudze klienta, w zakupach itp., które na co dzień kontaktują się z klientami,

 • osób narażonych na manipulacje i silny wpływ ze strony otoczenia.

 

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności wywierania wpływu w rozmowie z klientami, podwładnymi i współpracownikami,

 • poprawa jakości komunikacji w firmie, przeniesienie jej ciężaru z emocji na argumenty,

 • zmniejszenie liczby negatywnych konfliktów,

 • zwiększenie motywacji pracowników,

 • podniesienie marży i innych warunków negocjowanych przez

  handlowców.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • potrafili etycznie wywierać wpływ i perswazję.

 • mieli wyższe umiejętności w zakresie wywierania wpływu,

  asertywności, komunikacji i motywowania podwładnych.

 • znali swoje słabe i mocne strony w tym obszarze,

 • potrafili używać narzędzi perswazji w zależności od sytuacji,

 • rozumieli metodykę tworzenia skutecznych systemów motywacyjnych,

  odpornych na patologie,

 • potrafili lepiej reagować na niekonstruktywną krytykę i zarzuty

  wyrażane publicznie,

 • potrafili wzmacniać swój autorytet i pewność siebie,

 • znali metody przeciwdziałania manipulacji.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • dyskusje moderowane.

 

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować