Negocjacje biznesowe

poziom podstawowy [SA01]

Jednym zdaniem

Intensywne szkolenie, po którym uczestnicy spojrzą na siebie jako na świadomych siebie, skutecznych i godnych zaufania partnerów biznesowych.

Opis szkolenia

Negocjacje są niewątpliwie kluczową umiejętnością w relacjach biznesowych. Uczestnicy znajdą w szkoleniu nie tylko arsenał technik negocjacyjnych, ale również metody pracy negocjatora oraz zasady rządzące poszukiwaniem rozwiązań sprzecznych interesów.

Szkolenie wyjaśni, jak osiągnąć możliwie najlepszy wynik negocjacji przy zachowaniu dobrych relacji z Klientem. Uczestnicy szkolenia poznają techniki pozwalające wpływać na proces negocjacji i uzyskać sukces zarówno na poziomie finansowym, jak i relacyjnym.
Szkolenie z negocjacji, to również szereg praktycznych ćwiczeń, uświadamiających uczestnikom siłę i błyskawiczną skuteczność poznanych zasad teoretycznych.
Ćwiczenia negocjacyjne zostały przygotowane na bazie rzeczywistych sytuacji handlowych z Polski.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

• menedżerów zarządzających sprzedażą
• handlowców i kupców
• pracowników różnych specjalizacji i szczebli negocjujących z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym

Cele szkolenia:

• zwiększenie rentowności sprzedaży poprzez poprawę ustalanych warunków i optymalizację czasu trwania negocjacji
• wzmocnienie strategicznych relacji win/win z dostawcami, klientami itd.
• zwiększenie satysfakcji pracowników dzięki ich większej skuteczności w negocjacjach
• rozwój wiedzy i umiejętności stosowania różnorodnych narzędzi negocjacyjnych (od etapu przygotowania po zakończenie negocjacji)

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:
• będą lepiej rozumieć proces negocjacji,
• będą potrafili określać cele negocjacyjne i diagnozować potrzeby stron w negocjacjach,
• będą budować lepszą atmosferę podczas negocjacji, sprzyjającą porozumieniu i satysfakcji obu stron,
• będą rozpoznawać popularne triki negocjacyjne,
• pogłębią wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży, negocjacji, mediacji,

Stosowane metody:

gry negocjacyjne, ćwiczenia ról negocjacyjnych, dyskusja moderowana
Gry negocjacyjne zostały przygotowane na bazie rzeczywistych sytuacji handlowych z Polski (np. negocjacje handlowca producenta z kupcem dużej sieci handlowej).

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować