Negocjacje biznesowe - poziom zaawansowany [SA02]

Jednym zdaniem

Intensywne szkolenie, które uczy umiejętnego, dynamicznego dostosowania zachowań własnych do zachowań i reakcji „drugiej strony”, aby osiągnięcia sukcesu w negocjacjach.

Opis szkolenia

Uświadomienie sobie własnych, nawykowych zachowań odgrywanych w kontekście prowadzonych negocjacji z perspektywy Kupca. Zwrócenie uwagi na subtelne zachowania negocjatora, zdradzające jego nastawienie oraz przekonania względem nas i prowadzonych przez nas negocjacji.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najczęstsze zachowania stosowane przez negocjatorów – Kupców, w celu budowania wizerunku lidera, bądź „zastraszania” partnera negocjacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać te zachowania, właściwie je interpretować, poznają przyczyny własnych reakcji na te zachowania i nauczą się je stosować, mając zarazem mocne wsparcie w postaci teorii psychologicznej.

Dodatkowym celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji w relacji B2B oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i trenerem.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

• menedżerów zarządzających sprzedażą
• handlowców i kupców
• pracowników różnych specjalizacji i szczebli negocjujących z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami i odpowiedniego budowania własnej pozycji i siły w oczach partnera.
 • Doskonalenie umiejętności doboru właściwej strategii negocjacyjnej w zależności od kontekstu i celu negocjacji.
 • Analiza i nauka wykorzystania procesów psychologicznych wpływających na podejmowanie decyzji w negocjacjach.
 • Przećwiczenie sposobów radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
 • Przygotowanie emocjonalne do prowadzenia trudnych negocjacji.
 • Analiza własnego stylu jako negocjatora; przyjrzenie się jego potencjałowi, mocnym i słabym stronom.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • zyskują biegłość i elastyczność w stosowaniu różnych strategii i technik negocjacyjnych;
 • są przygotowani emocjonalnie i poznawczo do prowadzenia trudnych negocjacji;
 • potrafią budować osobistą siłę negocjacyjną, bazując na indywidualnym potencjale.

Stosowane metody:


Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.

Podstawowymi metodami pracy są:

 • gry i symulacje negocjacyjne;
 • analiza studiów przypadku;
 • dyskusje moderowane;
 • sesje ze sparing partnerem;
 • videotrening: praca z kamerą oraz analiza nagranego materiału;
 • testy autodiagnostyczne;
 • krótkie wykłady teoretyczne;
 • odgrywanie scenek.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.