Negocjacje biznesowe

poziom zaawansowany [SA02]

Jednym zdaniem

Intensywne szkolenie, które uczy umiejętnego, dynamicznego dostosowania zachowań własnych do zachowań i reakcji „drugiej strony”, aby osiągnięcia sukcesu w negocjacjach.

Opis szkolenia

Uświadomienie sobie własnych, nawykowych zachowań odgrywanych w kontekście prowadzonych negocjacji z perspektywy Kupca. Zwrócenie uwagi na subtelne zachowania negocjatora, zdradzające jego nastawienie oraz przekonania względem nas i prowadzonych przez nas negocjacji.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najczęstsze zachowania stosowane przez negocjatorów – Kupców, w celu budowania wizerunku lidera, bądź „zastraszania” partnera negocjacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać te zachowania, właściwie je interpretować, poznają przyczyny własnych reakcji na te zachowania i nauczą się je stosować, mając zarazem mocne wsparcie w postaci teorii psychologicznej.

Dodatkowym celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji w relacji B2B oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i trenerem.

Szkolenie wyjaśni, jak osiągnąć możliwie najlepszy wynik negocjacji przy zachowaniu dobrych relacji z Klientem. Uczestnicy szkolenia poznają techniki pozwalające wpływać na proces negocjacji i uzyskać sukces zarówno na poziomie finansowym jak i relacyjnym.
Szkolenie z negocjacji, to również szereg praktycznych ćwiczeń, uświadamiających uczestnikom siłę i błyskawiczną skuteczność poznanych zasad teoretycznych.
Ćwiczenia negocjacyjne zostały przygotowane na bazie rzeczywistych sytuacji handlowych z Polski.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

• menedżerów zarządzających sprzedażą
• handlowców i kupców
• pracowników różnych specjalizacji i szczebli negocjujących z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym

Cele szkolenia:

 • Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami i odpowiedniego budowania własnej pozycji i siły w oczach partnera.
 • Doskonalenie umiejętności doboru właściwej strategii negocjacyjnej w zależności od kontekstu i celu negocjacji.
 • Analiza i nauka wykorzystania procesów psychologicznych wpływających na podejmowanie decyzji w negocjacjach.
 • Przećwiczenie sposobów radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
 • Przygotowanie emocjonalne do prowadzenia trudnych negocjacji.
 • Analiza własnego stylu jako negocjatora; przyjrzenie się jego potencjałowi, mocnym i słabym stronom.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • zyskują biegłość i elastyczność w stosowaniu różnych strategii i technik negocjacyjnych;
 • są przygotowani emocjonalnie i poznawczo do prowadzenia trudnych negocjacji;
 • potrafią budować osobistą siłę negocjacyjną, bazując na indywidualnym potencjale.

Stosowane metody:

Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.

Podstawowymi metodami pracy są:

 • gry i symulacje negocjacyjne;
 • analiza studiów przypadku;
 • dyskusje moderowane;
 • sesje ze sparing partnerem;
 • videotrening: praca z kamerą oraz analiza nagranego materiału;
 • testy autodiagnostyczne;
 • krótkie wykłady teoretyczne;
 • odgrywanie scenek.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować