Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO (GDPR)

[MB04]

Jednym zdaniem

Szkolenie z zasad przetwarzania danych osobowych, zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO.

Opis szkolenia

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) nakłada na wszystkie firmy jednakowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Czy to międzynarodowa korporacja, czy firma jednoosobowa, czy organ administracji publicznej – wszyscy muszą przestrzegać jego przepisów.

Zgodność z RODO to proces wymagający stałego monitorowania oraz reagowania na zmiany.

Aby sprawnie poruszać się wśród zasad RODO i ich interpretacji, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych osobowych powinny znać zarówno aktualne normy i orzecznictwo, jak i posiadać doświadczenie w ich stosowaniu.

Prezentowane szkolenie przygotowuje do odpowiedzialnego zadania jakim jest nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych.

Szkolenie składa się z dwóch zasadniczych modułów. Pierwszy omawia ogólne postanowienia RODO i pozwala na swobodne poruszanie się po jego normach. Drugi skupia się na praktycznych aspektach RODO w firmach, w konkretnych procesach (np. rekrutacja, newsletter, kamery CCTV itd.)

Na szkoleniu zostaną też omówione konkretne przykłady (case’y) firm z Polski.

Link do tekstu jednolitego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: tutaj.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla firm – administratorów danych i ich personelu

 • przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD) (jako szkolenie wstępne)

 • osób przygotowujących się do wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w firmie, w której pracują

Cele szkolenia:

 • uzyskanie wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych

 • uzyskanie umiejętności umożliwiających samodzielne wdrożenie i

  doskonalenie systemu ochrony danych osobowych

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • rozumie najważniejsze pojęcia zawarte w przepisach RODO,

 • potrafili prowadzić rejestr czynności przetwarzania

 • potrafi samodzielnie opracować umowy powierzenia

 • potrafili opracować zgody i obowiązki informacyjne

 • potrafili przygotować upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 • w stanie przygotować organizację do audytu

 • potrafili ocenić i przygotować zagrożenia bezpieczeństwa danych

 • potrafili skonstruować, wdrożyć i rozwinąć system ochrony danych

  osobowych.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia praktyczne

 • dyskusja moderowana

 • omawianie case’ów

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować