Omówienie handlu elektronicznego (E-commerce overview) [SC03]

Jednym zdaniem

Szkolenie wprowadzające do sprzedaży elektronicznej e-commerce.

Opis szkolenia

Handel elektroniczny to proces sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych.
Handel elektroniczny szybko się rozwija, a ponieważ wymagania klientów stale się zwiększają, niezbędnym staje się sprostanie tym wymaganiom.

Szkolenie zapewnia uczestnikowi ogólne wprowadzenie do koncepcji i praktyki handlu elektronicznego.

Rozpoczyna się od przeglądu różnych możliwości rozwijającego się globalnego rynku e-commerce oraz konsekwencji sprzedaży produktów lub usług online.

Następnie przechodzi do szczegółowego omówienia przygotowań niezbędnych do pomyślnego uruchomienia kanału sprzedaży e-commerce, w tym badania rynku, konfiguracji opcji płatności, obsługi klienta i rozwiązań logistycznych. Kończy się omówieniem regularnych działań, które muszą być częścią każdego udanego handlu elektronicznego, w tym zarządzania zapasami, zwrotów produktów i marketingu cyfrowego.

Ten kurs obejmuje również „sprawdzenie gotowości do handlu elektronicznego”, który pozwoli uczestnikom ocenić ich poziom przygotowania do rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług online za pośrednictwem kanału handlu elektronicznego.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z klientami.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie zasad funkcjonowania handlu elektronicznego;
 • Oszczędność kosztów funkcjonowania firmy;
 • Skrócenie kanałów dystrybucji, racjonalizacja logistyki;
 • Oszczędność czasu, elastyczność funkcjonowania;
 • Wyróżnienie się na tle konkurencji;
 • Szybkie skalowanie przy minimalnych kosztach;
 • Wzrost sprzedaży.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Czym jest handel elektroniczny;
 • Jakie są najbardziej popularne metody handlu elektronicznego;
 • Jakie procedury są stosowane w celu zawarcia transakcji handlowej;
 • Jakie są najważniejsze korzyści ze stosowania e-commerce;
 • Co głównie kupują klienci sieci e-commerce;
 • Jak promować produkty on-line;
 • Jakie są trendy konsumpcyjne;
 • Jakie są zalety i wady sprzedaży elektronicznej.

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować