Planowanie sprzedaży [SB07]

Jednym zdaniem

Szkolenie na którym nauczysz się lepiej planować to, co wydarzy się w sprzedaży. 

Opis szkolenia

Planowanie sprzedaży to proces opracowywania celów sprzedażowych i konkretny plan ich osiągnięcia. Planowanie sprzedaży odnosi się do  zarządzania sprzedażą, które służy do planowania roku lub kwartału dla zespołu sprzedaży.

Szkolenie „Planowanie Sprzedaży” ma na celu przedstawienie sposobów i metod profesjonalnego planowania sprzedaży.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami
 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat narzędzi i metod planowania sprzedaży, w sposób umożliwiający im realizację przyjętej w organizacji strategii w zakresie obrotów, marży, zysku, struktury portfela klientów, rynków, produktów i kanałów sprzedaży.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia:

 • Nauczą się, w jaki sposób określić strukturę przychodów – które produkty są najważniejsze dla firmy i dlaczego;
 • Poznają, jaka wartość stanowią dla klientów oferowane produkty;
 • Poznają, jakie potrzeby mają nasi klienci i jaki mają profil;
 • Nauczą się, oszacowania wielkości segmentów rynku;
 • Poznają narzędzia do planowania sprzedaży w tym analizę w oparciu o 5 sił Portera;
 • Nauczą się, w jaki sposób zidentyfikować kluczowe czynniki mających wpływ na sprzedaż;
 • Naucz się, dokonywać analizy dopasowania kanałów sprzedaży i komunikacji do segmentów rynku;
 • Poznają wpływ strategii na planowanie sprzedaży.

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami wykorzystywanymi na szkoleniu są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

 

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować