Prawo ochrony konkurencji

[MB07]

Jednym zdaniem

Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji – kogo i w jaki sposób chroni prawo ochrony konkurencji.

Opis szkolenia

Coraz częściej spotykamy się z nieodpowiednim stosowaniem zasady dobrej konkurencji, a niekiedy nawet wychodzeniem poza reguły prawne.

Jednym z najczęstszych czynów nieuczciwej konkurencji jest bezprawne wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Cenne informacje, które decydują o przewadze konkurencyjnej firm, bardzo często są bezprawnie wykorzystywane przez odchodzących pracowników czy zleceniobiorców, w interesie własnym lub konkurentów.

Zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu prawa konkurencji oraz skutków naruszenia przepisów prawnych dotyczących jego ochrony, jak również roli mediów społecznościowych, wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa, to ważny element w zarządzaniu organizacją.

Ważnym jest, aby zrozumieć, jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed naruszeniem oraz jakie roszczenia przysługują w razie jej naruszenia, także wówczas, gdy nie zawarto umowy o zakazie konkurencji.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

• właścicieli firm,

 • członków zarządów,

 • osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie biznesu,

 • pracowników departamentów podatkowych,

 • pracowników departamentów compliance,

 • pracowników działów ryzyka operacyjnego,

 • wszystkich zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa ochrony

  konkurencji.

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat tego, co to jest tajemnica przedsiębiorstwa- co ją stanowi,

 • zdobycie wiedzy dotyczącej przepisów polskich i unijnych związanych z ochroną konkurencji,

 • zdobycie wiedzy na temat kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,

 • zdobycie wiedzy jak bronić się przed nieuczciwymi pracownikami i konkurentami,

 • nauka, w jaki sposób bronić się przed kradzieżą informacji,

 • nauka tworzenia w firmie prawa dotyczącego tajemnicy

  przedsiębiorstwa,

 • zdobycie wiedzy czy i jak stosować umowy o zakazie konkurencji,

 • nauka jak postępować w razie odejścia kluczowego pracownika,

 • zdobycie wiedzy jak postępować w razie naruszenia tajemnicy

  przedsiębiorstwa lub zakazu konkurencji,

 • zdobycie wiedzy o ważności mediów społecznościowych w ochronie

  konkurencji.

 

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

• co to jest tajemnica przedsiębiorstwa,

 • jakie są różnice pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a zakazem konkurencji i innymi prawami własności intelektualnej,

 • w jaki sposób stworzyć prawa tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jakie są jego prawne i techniczne sposoby zabezpieczenia,

 • jakie są rodzaje informacji, które mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa,

 • jakie są ryzyka prawne i biznesowe w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • jakie mogą być naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i inne czyny nieuczciwej konkurencji związane z kradzieżą informacji,

 • jaka jest odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,

 • jaką rolę odgrywają media społecznościowe w organizacji, w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i nieuczciwej konkurencji,

 • jakie są zasady korzystania z mediów społecznościowych, w kontekście tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i nieuczciwej konkurencji,

 • jak ważna jest reputacja online.

Stosowane metody:

 • analiza autentycznych problemów na przykładach,

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować