Rozwiązywanie konfliktów

[EB04]

Jednym zdaniem

Jak najlepiej zapobiegać i postępować z sytuacjami konfliktowymi w organizacji.

Opis szkolenia

Konflikty są nieuniknione i wykluczenie ich z życia jest niemożliwe. Są częstym i naturalnym zjawiskiem, wynikającym z dynamiki procesów zachodzących między ludźmi. Można jednak nauczyć się jak konfliktom zapobiegać, ograniczać ich negatywne skutki i rozwiązywać z korzyścią dla wszystkich stron.

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się:

 • Czym jest konflikt i dlaczego to jest zjawisko naturalne i dobre?
 • Jakie są rodzaje i przyczyny powstawania konfliktów?
 • Jak przebiega konflikt?
 • Jakie zjawiska towarzyszą konfliktom w firmie?
 • Jak zarządzać konfliktem (np. w swoim zespole)?
 • Jak rozwiązywać spory?
 • Jak nasza inteligencja emocjonalna (EQ) wpływa na radzenie sobie z konfliktami (wprowadzenie)
 • Jakie są najczęstsze błędy w zarządzaniu konfliktem?
 • Sposoby zarządzania konfliktami w dużych organizacjach?


Uczestnicy przećwiczą umiejętności interpersonalne w inscenizowanych sytuacjach konfliktowych oraz nauczą się szybko rozpoznawać każdy z 5 typów konfliktów i dobierać optymalny rodzaj komunikacji.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej
 • pracowników z dużym potencjałem rozwoju

Cele szkolenia:

 • poprawa komunikacji w organizacji
 • ograniczenie rotacji personelu
 • polepszenie kultury organizacyjnej firmy

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • czym są i jak przebiegają konflikty,
 • jak radzić sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych,
 • jak zapobiegać, rozpoznawać i odpowiednio reagować na konflikty w zespole.

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana
 • odgrywanie scenek i symulowanie sytuacji konfliktowych
 • grywalizacja z wykorzystaniem profesjonalnej gry szkoleniowej

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować