Rozwój kariery zawodowej kobiet

powracających na rynek pracy [EC01]

Jednym zdaniem

Kompleksowe szkolenie, podczas którego kobiety powracające na rynek pracy, zdobędą niezbędne umiejętności oraz zbudują pewność siebie potrzebne do rozwijania kariery.

Opis szkolenia

Powrót na rynek pracy po przerwie, niezależnie od jej powodów, stanowi wyzwanie dla wielu kobiet. Niemniej jednak niezależnie od czasu nieobecności, posiadane umiejętności i doświadczenie są nadal aktualne i cenne. Aby pomóc kobietom przejść przez ten proces płynnie i z pewnością siebie, przygotowaliśmy specjalne szkolenie skupiające się na kluczowych aspektach, takich jak komunikacja, planowanie kariery, radzenie sobie z prokrastynacją, zarządzanie stresem oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 

Znalezienie swojej ścieżki kariery i konsekwentne jej podążanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również świadomego zarządzania wieloma aspektami życia zawodowego. Szkolenie „Budowanie i rozwój kariery zawodowej kobiet” zostało stworzone z myślą o kobietach na różnych etapach kariery, które pragną zrozumieć, jak efektywnie planować i realizować swoje zawodowe cele. 

W trakcie szkolenia podpowiemy, jak zarządzać własnym rozwojem, jakie kompetencje są kluczowe dla sukcesu oraz jak przeciwdziałać potencjalnym wyzwaniom i barierom związanym z płcią. Dzięki holistycznemu podejściu do tematu uczestniczki będą mogły zintegrować różne aspekty osobiste i zawodowe w spójną i efektywną strategię rozwoju.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

 • Kobiet, które powracają na rynek pracy po przerwie; 
 • Kobiet na różnych etapach kariery, w tym absolwentek rozpoczynających swoją drogę zawodową, specjalistek w środku kariery dążących do bardziej efektywnego zarządzania rozwojem;
 • Kobiet zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym, które chcą zrozumieć swój potencjał zawodowy;
 • Mentorów i doradców zawodowych, którzy chcą lepiej wspierać kobiety w ich rozwoju zawodowym;
 • Pracowników działów HR oraz kadry kierowniczej, którzy pragną zwiększyć swoją wiedzę na temat wsparcia kobiet na rynku pracy i równości szans zawodowych.

Cele szkolenia:

 • Wzmacnianie pewności siebie i samooceny uczestniczek w kontekście powrotu na rynek pracy po przerwie.
 • Pomoc w identyfikacji i wykorzystaniu potencjału zawodowego kobiet.
 • Wsparcie w pokonywaniu barier związanych z płcią w miejscu pracy oraz promowanie równości szans zawodowych.
 • Kształtowanie umiejętności negocjacji i asertywności, które mogą być istotne dla kariery zawodowej kobiet.
 • Rozwijanie świadomości co do specyficznych wyzwań, z jakimi kobiety mogą się spotkać w środowisku pracy i dostarczanie narzędzi do ich przezwyciężania.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego kobiet na różnych etapach ich kariery i umożliwianie im efektywnego planowania i realizacji celów zawodowych.

Korzyści:

Umiejętności, które zdobędą uczestniczki:

 • Skuteczne techniki komunikacji i prezentowania swojego doświadczenia. 
 • Tworzenie aktualnego planu kariery zawodowej, uwzględniającego przerwę. 
 • Metody pokonywania barier i lęków związanych z powrotem do pracy. 
 • Zarządzanie stresem i napięciem w nowym środowisku pracy. 
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 
 • Umiejętność samodzielnego planowania i zarządzania własną karierą zawodową. 
 • Umiejętność identyfikacji i rozwijania kluczowych kompetencji. 
 • Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania w środowisku biznesowym, w tym wyzwań i barier związanych z płcią. 
 • Techniki negocjacji i asertywności w kontekście budowania kariery.

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować