rozwój kompetencji cyfrowych

[KB02]

Jednym zdaniem

Szkolenie z kompetencji cyfrowych koncentruje się na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego korzystania z narzędzi i technologii cyfrowych w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Opis szkolenia

Ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie w dzisiejszy świecie  bez umiejętności cyfrowych. Cyfryzacja wkracza coraz bardziej do wszystkich sfer naszego życia. 

W odpowiedzi na te potrzeby powstało szkolenie, które stanowi wprowadzenie do kluczowych kompetencji cyfrowych, pomagając uczestnikom zrozumieć i opanować podstawowe aspekty obsługi technologii. 

Szkolenie obejmuje tematy związane z przechowywaniem i zapisywaniem informacji, korzystaniem z przeglądarek internetowych, komunikacją za pomocą e-maila i komunikatorów, działaniem na platformach społecznościowych oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa online. Ponadto szkolenie wprowadza w świat handlu internetowego, wykorzystania narzędzi do tworzenia treści oraz korzystania z pakietu MS Office 365.

Jest to niezbędna podstawa dla każdej osoby, pragnącej skutecznie funkcjonować w dzisiejszym cyfrowym środowisku.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób, które chcą rozwijać umiejętności niezbędne do efektywnego korzystania z narzędzi i technologii cyfrowych;
 • pracowników, dla których niezbędne stało się posiadanie umiejętności cyfrowych;
 • wszystkich, którzy pragną sprawniej funkcjonować w środowisku cyfrowym.

Cele szkolenia:

 • Wprowadzenie uczestników w podstawowe umiejętności cyfrowe, które są niezbędne w dzisiejszym cyfrowym świecie.
 • Umożliwienie uczestnikom efektywnego korzystania z technologii cyfrowych, w tym przechowywania i zarządzania informacjami.
 • Rozwijanie kompetencji związanych z przeglądaniem internetu, komunikacją online i korzystaniem z narzędzi społecznościowych.
 • Promowanie świadomości cyberbezpieczeństwa i umiejętności rozpoznawania zagrożeń w sieci.
 • Zachęcanie uczestników do korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii w celu ułatwienia codziennych zadań i pracy.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Nabędą umiejętność efektywnego przechowywania i zarządzania różnymi rodzajami informacji, takimi jak pliki, teksty, zdjęcia, muzyka, pliki wideo i strony internetowe.
 • Nauczą się obsługi przeglądarek internetowych, co umożliwi im efektywne wyszukiwanie, przeglądanie i wybieranie informacji online.
 • Zdobędą kompetencje w obszarze poczty e-mail, włączając w to korzystanie z konta Gmail i innych usług e-mail, zarządzanie hasłami oraz efektywną komunikację online.
 • Będą w stanie obsługiwać różne komunikatory internetowe, takie jak Messenger, WhatsApp, Telegram, oraz zrozumieją różnice między nimi.
 • Zrozumieją specyfikę mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, i nauczą się korzystać z tych platform w sposób korzystny.
 • Nabędą umiejętności aktywności obywatelskiej online, obejmujące korzystanie z narzędzi takich jak m-obywatel, Profil Zaufany, bankowość internetowa, oraz omówienie przykładów i dyskusję na ten temat.
 • Zdobędą podstawowe kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa, włączając w to tworzenie i zapamiętywanie haseł, rozpoznawanie zagrożeń takich jak phishing, spam, scam, łańcuszki oraz wyłudzanie danych osobowych.

Stosowane metody:

Stosowane metody:

 • dyskusja moderowana
 • ćwiczenia praktyczne

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować