Rozwój programu mentoringu w organizacji

[MB05]

Jednym zdaniem

Szkolenie z zasad współpracy z trudnymi klientami B2B.

Opis szkolenia

Rozpoczęcie firmowego programu mentorskiego może wydawać się ogromnym zadaniem i z tego powodu wiele organizacji po prostu tego nie robi. Mówią o tym i usprawiedliwiają się, że przecież wystarczy „nieformalny” mentoring odbywający się w organizacji, ale tak nie jest.

Jakie korzyści niesie ze sobą dobrze wdrożony program mentoringu wewnętrznego?

 • mentorowani pracownicy (mentee) są awansowani pięć razy częściej niż ci bez mentoringu.

 • mentee są o 44% mniej skłonni do opuszczenia firmy (w okresie kolejnych pięciu lat).

 • mentorzy mają sześć razy większe szanse na awans.

 • ponad 80% mentorów twierdzi, że rozwijało swoje umiejętności

  poprzez mentoring dla innych

Podczas szkolenia omówimy zagadnienia związane z przebiegiem procesu mentoringu, najlepszymi zasadami tworzenia programów mentoringu wewnątrzfirmowego.

Omówimy również case’y firm, które wdrożyły takie programy u siebie.

Podczas szkolenia uczestnicy wezmą udział w symulacji przebiegu procesu mentoringu i nabędą właściwe nawyki komunikacyjne.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej

 • pracowników działu HR

Cele szkolenia:

 • przygotowanie pracowników do wdrożenia procesu mentoringu

 • rozwój kultury organizacyjnej poprzez usprawnienie procesów

  dzielenia się wiedzą

 • zwiększenie liczby potencjalnych mentorów w organizacji

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • przeprowadzania rozmów mentoringowych

 • motywowania i dawania feedbacku w sposób typowy dla procesu

  mentoringu

 • zadawania pytań rozwojowych

Stosowane metody:

• ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • dyskusja moderowana

 • warsztat role-play z symulacjami rozmów mentoringowych

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować