sales navigator

[LA04]

Jednym zdaniem

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, które umożliwią im swobodne i efektywne korzystanie z Sales Navigatora w codziennej pracy.

Opis szkolenia

Szkolenie z LinkedIn Sales Navigator ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności efektywnego korzystania z tego narzędzia w codziennej pracy sprzedażowej.

Uczestnicy poznają wszystkie funkcje Sales Navigatora, nauczą się optymalizacji wyszukiwania i kwalifikacji leadów oraz skutecznego prospectingu.

Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy będą umieć samodzielnie korzystać z tego narzędzia, co przełoży się na lepsze wyniki sprzedażowe i efektywniejsze zarządzanie relacjami z klientami.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • zespołów sprzedażowych,
 • specjalistów ds. pozyskiwania i kwalifikacji leadów,
 • pracowników działów obsługi klienta i relacji biznesowych,
 • osób chcących efektywnie wykorzystać Sales Navigator w sprzedaży.

Cele szkolenia:

 • Rozwijanie praktycznych umiejętności korzystania z LinkedIn Sales Navigator.
 • Optymalizacja wyszukiwania i kwalifikacji leadów.
 • Skuteczny prospecting i zarządzanie kontaktami.
 • Zwiększenie samodzielności i efektywności sprzedażowej.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • korzystać ze wszystkich funkcji, które oferuje Sales Navigator, aby rozwijać biznes i generować leady,
 • zoptymalizować wyszukiwanie i stosować filtry, aby uzyskać najlepsze wyniki podczas przeszukiwania kontaktów i firm,
 • używać Sales Navigator w sprzedaży do skuteczniejszego prospectingu,
 • wyszukiwać i identyfikować idealnych potencjalnych klientów za pomocą LinkedIn Sales Navigator oraz integrować to z darmowym kontem LinkedIn,
 • tworzyć i zarządzać listami, aby grupować potencjalnych klientów w najbardziej odpowiadający sposób,
 • pisać skuteczne wiadomości InMail – korzystając z gotowych przykładów różnych typów wiadomości.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia praktyczne

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.