Skuteczne przywództwo

[MA14]

Jednym zdaniem

Jak być wspaniałym liderem dla swoich pracowników i kreować swoich naśladowców.

Opis szkolenia

Bycie świetnym sprzedawca nie gwarantuje bycia świetnym szefem zespołu sprzedażowego. Jak wiec poradzić sobie z rolą kierownika, przywódcy, aby przewodzić zespołowi i pomoc każdemu podwładnemu osiągać swoje cele z satysfakcją i z zadowoleniem?

Wzrost udziałów sztucznej inteligencji, procesów robotyzacji, niski poziom bezrobocia czy zapotrzebowanie na dużą ilość specjalistów, wygenerowało w ostatnich latach potrzebę zatrudniania nie managerów posiadających głównie umiejętności twarde i techniczne, ale prawdziwych przywódców posiadających również umiejętności miękkie oraz wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, umiejących kreować wewnętrznych naśladowców. Benefity pracownicze czy employer branding, tak popularne w ostatnich latach, okazują się nie mieć wpływu na jakość zarządzania i skuteczność przywództwa a w dalszej konsekwencji na wyniki firmy.

Podczas szkolenia przedstawiamy przykłady ze współczesnego polskiego biznesu prawdziwych liderów oraz ukazujemy różnice w konkretnych zachowaniach pomiędzy (mikro)managerami a przywódcami. Doskonalimy umiejętności nie delegowania, a sprzedawania zadań, podczas licznych praktycznych ćwiczeń poznajemy m.in. metodykę GROW, czy uczymy jak być przywódcą zespołów międzypokoleniowych. Dodatkowo, uczestnicy

szkolenia poznają metodę wdrożenia pełnego empowermentu oraz korzyści z tego płynące.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób zarządzających – na wszystkich szczeblach organizacji

 • osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie innymi ludźmi po raz

  pierwszy

 • osób, które chcą udoskonalić sposób kierowania zróżnicowanymi

  zespołami.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie różnicy między managerem a przywódcą

 • Wypracowanie dobrych praktyk w przewodzeniu zróżnicowanymi

  zespołami

 • Nauczenie się wywierania wpływu oraz budowania zaangażowania

  wśród pracowników

 • Zdobycie odpowiednich umiejętności do kierowania znacznie lepiej

  wykwalifikowanymi pracownikami niż sami jesteśmy

 • Zdobycie umiejętności, dzięki którym pracownicy będą za nami

  „podążać”

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

• potrafią zidentyfikować motywy działań pracowników oraz dostosować do nich sposób kierowania, komunikacji i zadań

 • potrafią sprzedawać zadania

 • potrafią zażegnywać konflikty na ich samym początku

 • potrafią stosować metodę GROW

 • potrafią komunikować się efektywnie ze zróżnicowanymi zespołami.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • case study,

 • dyskusje moderowane, • filmy.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować