Skuteczny przedstawiciel handlowy [SA04]

Jednym zdaniem

Niektórzy handlowcy, mimo posiadania obszernej wiedzy w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta nadal nie są skuteczni tak bardzo, jakby tego chcieli. Co czyni handlowca efektywnym i skutecznym? Jakie cechy musi posiadać dobry handlowiec, by odnosić sukcesy?

Opis szkolenia

Niektórzy handlowcy, mimo posiadania obszernej wiedzy w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta nadal nie są skuteczni tak bardzo, jakby tego chcieli. Co czyni handlowca efektywnym i skutecznym? Jakie cechy musi posiadać dobry handlowiec, by odnosić sukcesy? Dlaczego niektórzy sprzedawcy osiągają zamierzone cele, a inni się poddają? Talent, czy wiedza związana z technikami sprzedaży czasami nie wystarczy. To odporność psychiczna – odporność na porażki i niepowodzenia, a także wytrwałość w dążeniu do celu, często stanowi klucz do sukcesu handlowca.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami.

Cele szkolenia:

Badania nad siłą i odpornością psychiczną oraz jej zastosowaniem w biznesie wykazują, że siła i odporność psychiczna handlowca mogą mieć wpływ na uzyskiwane przez niego wyniki sprzedażowe.

Celem szkolenia jest:

 • Podniesienie osobistej efektywności sprzedaży;
 • Budowanie osobistej przewagi w biznesie;
 • Nauczenie się, jak utrzymać wytrwałość w pokonywaniu przeszkód;
 • Nauczenie się, jak mobilizować się wobec wyzwań;
 • Zdobycie wiedzy w zakresie umiejętności samomotywacji i odporności na porażki.

Korzyści:

Szkolenie pozytywnie wpłynie na zaangażowanie i odporność psychiczną uczestników szkolenia w codziennej pracy.
Nauczą się:

 • W jaki sposób reagować w trudnych sytuacjach sprzedażowych;
 • Jak wzmacniać swoje umiejętności interpersonalne;
 • W jaki sposób odporność psychiczna w sprzedaży wpływa na efektywność;
 • W jaki sposób nie zniechęcać się porażkami i niepowodzeniami w sprzedaży;
 • Jak sobie radzić z wyzwaniami, trudnościami i blokadami w sprzedaży;
 • Jak zwiększyć odporność psychiczną;
 • Jak zwiększyć pewność siebie i samoocena w sprzedaży.

Stosowane metody:

Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.

 

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia rozgrzewające umysł;
 • Gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.