Sprzedaż do dużych organizacji [SC02]

Jednym zdaniem

Sprzedaż do dużych korporacji znacząco różni się od sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw.

Opis szkolenia

Niektórzy handlowcy, mimo posiadania obszernej wiedzy w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta nadal nie są w stanie skutecznie realizować sprzedaży do dużych organizacji. 

Szkolenie ze sprzedaży do dużych organizacji uczy, czym różni się sprzedaż do korporacji od sprzedaży do małych i średnich firm, na jakie elementy zwrócić uwagę, aby pozyskać kontrakt w dużej organizacji, w jaki sposób zbudować relacje z klientem korporacyjnym.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
 • Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • Pozyskanie korporacyjnych klientów;
 • Zwiększenie liczby kontraktów do dużych organizacji;
 • Nawiązanie i wzmocnienie relacji z klientami korporacyjnymi;
 • Zmiana wizerunku firmy z dostawcy na partnera biznesowego;
 • Wzrost sprzedaży.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia:

 • Dowiedzą się, czym różni się sprzedaż do korporacji od sprzedaży do małych i średnich firm;
 • Poznają różnice kultur organizacyjnych;
 • Dowiedzą się, co sprzedawać do dużych organizacji;
 • Zrozumieją sposób działania dużego przedsiębiorstwa;
 • Zrozumieją cele strategiczne i taktyczne korporacji;
 • Poznają charakterystykę ścieżki decyzyjnej.

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować