Sprzedaż konsultacyjna B2B [SB10]

Jednym zdaniem

Sprzedaż konsultacyjna B2B to szkolenie uczące, jak zmienić sposób rozmowy sprzedażowej na doradztwo klientowi.

Opis szkolenia

Sprzedaż  konsultacyjna (inaczej doradcza) jest sprzedażą skoncentrowaną na kliencie. Sprzedaż konsultacyjna to niejako nowy sposób myślenia o sprzedaży. W centrum działań sprzedawców znaleźli się  klienci,  a  nie  produkty.  Zrozumienie klientów stało się ważniejsze od ich przekonywania, a rozwiązania muszą być szyte na miarę. 

Szkolenie „Sprzedaż konsultacyjna” pokazuje, jak ważne jest zrozumienie potrzeb klienta i bycie dla niego partnerem, a nie sprzedawcą, jak przejść od rozmowy o produkcie do rozmowy o wynikach biznesowych i odnieść sukces w sprzedaży.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Typowymi odbiorcami szkolenia są

 • Osoby pracujące w sprzedaży;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Osoby kontaktujące się z klientem, podwykonawcą;

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • Zwiększenie liczby kontraktów;
 • Zdobycie nowych klientów;
 • Wzmocnienie relacji z klientami;
 • Zmiana wizerunku firmy z dostawcy na partnera biznesowego;
 • Wzrost sprzedaży.

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

 • Jak zmieniła się sprzedaż oraz sposób dokonywania zakupów przez klientów;
 • W jaki sposób globalizacja, sytuacja gospodarcza oraz nowe technologie zmieniły pozycję sprzedaży;
 • Jak wygląda proces decyzyjny u klienta i od czego zależy jego rezultat;
 • Jakie znaczenie zarówno dla zakupu, jak i dla sprzedaży ma rozmowa konsultacyjna/doradcza;
 • Jak przewidywać potrzeby klienta;
 • W jaki sposób podążać za wartością;
 • Jaką wartość dodaną wnosimy jako doradcy klienta;
 • Jak budować więzi i nawiązywać kontakt emocjonalny z klientem.

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować