Sprzedaż przez telefon (B2B) [SA05]

Jednym zdaniem

Szkolenie na którym nauczysz się lepiej  sprzedawać przez telefon do klientów B2B.

Opis szkolenia

Szkolenie ze sprzedaży przez telefon, podnosi efektywność kontaktu telefonicznego na poziomie indywidualnym, dzięki czemu firma zyskuje wyższą efektywność na poziomie wskaźników (więcej spotkań, sprzedaży).

 

Sprzedaż przez telefon (w porównaniu do rozmowy bezpośredniej) ułatwia Klientowi odmowę. Klienci w coraz większym stopniu reagują na wszelkie propozycje negatywnie (będąc obiektem intensywnych akcji sprzedażowych i marketingowych). Seria reakcji odmownych często jednak powoduje frustrację u konsultantów/sprzedawców i niechęć do aktywnego przekonywania potencjalnych Klientów do spotkania bądź kupna produktu.

 

Sprzedaż przez telefon to zadanie szczególnie trudne – podczas rozmowy telefonicznej handlowiec nie może skorzystać z ok. 80% narzędzi i technik sprzedaży, które mógłby zastosować bezpośrednio na spotkaniu handlowym. Trudniej przez telefon jest, m.in. zbudować relację z Klientem, pokazać zaangażowanie w proces jego obsługi lub wywierać wpływ i finalizować sprzedaż. Program został przygotowany z myślą o tych osobach, które na co dzień pracują w sprzedaży B2B, a głównym narzędziem ich pracy jest telefon i e-mail.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osoby pracujące w sprzedaży telefonicznej B2B;
 • Kierownicy działów sprzedaży;
 • Osoby kontaktujące się z klientem telefonicznie i przez e-mail.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • Realizacja tych samych celów sprzedażowych mniejszą liczbą telefonów – wymierna oszczędność;
 • Wzmocnienie dobrego wizerunku firmy w oczach Klientów;
 • Wzrost efektywności jednostki i zespołu w przełożeniu na wskaźniki biznesowe;
 • Rozpoznanie własnych przekonań dotyczących telemarketingu (tych, które pomagają i tych, które utrudniają efektywną telesprzedaż);
 • Zwiększenie osobistej wydajności w pracy przy jednoczesnym zminimalizowaniu wydatku energetycznego;
 • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie perswazji i budowania relacji.

Korzyści:

Szkolenie pozytywnie wpłynie na zaangażowanie i odporność psychiczną uczestników szkolenia w codziennej pracy.
Nauczą się:

 • W jaki sposób reagować w trudnych sytuacjach sprzedażowych;
 • Jak wzmacniać swoje umiejętności interpersonalne;
 • W jaki sposób odporność psychiczna w sprzedaży wpływa na efektywność;
 • W jaki sposób nie zniechęcać się porażkami i niepowodzeniami w sprzedaży;
 • Jak sobie radzić z wyzwaniami, trudnościami i blokadami w sprzedaży;
 • Jak zwiększyć odporność psychiczną;
 • Jak zwiększyć pewność siebie i samoocena w sprzedaży.

Stosowane metody:

Podstawowymi metodami pracy są:

 • Symulacje rozmów sprzedażowych przez telefon;
 • Dyskusje moderowane;
 • Burza mózgów;
 • Ćwiczenia i gry symulacyjne;
 • Interaktywny wykład.

Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.