Typy osobowości w zarządzaniu

[EA07]

Jednym zdaniem

Typologia osobowości jest obecnie popularnym instrumentem wykorzystywanym do zrozumienia różnic w zachowaniach ludzi, stosowanym przez menedżerów wielu organizacji w Polsce i na całym świecie, niezależnie od branży i wielkości personelu.

Opis szkolenia

Test osobowości pomaga identyfikować mocne strony, unikalne talenty oraz potencjalne drogi rozwoju nas samych i całych zespołów. Umożliwia lepsze zrozumienie i docenienie osób różniących się od nas oraz wskazuje na powody wielu nieporozumień i konfliktów interpersonalnych.

Test zakłada, że nie ma dobrych lub złych typów osobowości. Opisuje nasze preferencje, nad którymi możemy wszakże pracować. Świadomość własnych cech pozwala ludziom na większą otwartość w pracy nad swoim typem, uczy także  otwartości na innych.

Przy użyciu testu osobowości można pracować nad rozwojem własnych kompetencji komunikacyjnych, a także zarządczych i przywódczych. Test nie jest narzędziem oceny – jedynie opisuje typ poszczególnych ludzi, wskazując jednocześnie na ich mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju. Dzięki stosowaniu tego narzędzia możemy optymalnie (minimum energii – maximum efektów) zarządzać podwładnymi i współpracować z pozostałymi członkami zespołu. Pozwala ono skutecznie motywować do działania, gdzie rozliczanie z zadań często staje się tylko formalnością dającą ogromną satysfakcję zwierzchnikowi i podwładnemu.

Co roku ponad 3 miliony osób na całym świecie przechodzi badania typów osobowości przy pomocy tego narzędzia.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów,
 • osób zarządzających zespołami
 • potencjalnych liderów („talentów”)
 • wszystkich, którzy chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne lub zbudować dobre relacje z innymi

Cele szkolenia:

 • wzrost efektywności wynikającej z lepszej współpracy (cele zespołowe)
 • uświadomienie różnic osobowościowych jako potencjału (synergia)
 • pomoc w ukształtowaniu lepszej kultury organizacyjnej i atmosfery pracy
 • przywiązanie pracowników do organizacji poprzez wzmocnienie dobrego wizerunku firmy (wewnątrz i na zewnątrz)
 • zmniejszenie liczby i skali konfliktów wynikających z niezrozumienia różnic osobowościowych
 • poznanie efektu synergii zespołu

Korzyści:

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • poznają siebie i przeanalizują swój typ osobowości w kontekście pełnionej roli zawodowej.
 • dowiedzą się jak zbudować zrównoważony zespół ludzi.
 • uświadomią sobie jak odbierają rzeczywistość i jak pracują ludzie o różnych typach osobowości.
 • poznają mocne i słabe punkty ludzi o poszczególnych typach osobowości.
 • zidentyfikują swoje mocne strony i obszary do rozwoju oraz źródła wewnętrznej motywacji.
 • zwiększą umiejętności perswazji lub przekazywania trudnych informacji – poprzez dobór odpowiednich argumentów przekonujących dany typ osobowościowy (kolegi, pracownika, szefa…).
 • nauczą się dobierać odpowiednich członków do zespołów dedykowanych do danych zadań.
 • zwiększą umiejętności zarządzania konfliktem.

Stosowane metody:

 • profesjonalny test osobowości
 • dyskusja moderowana
 • indywidualne konsultacje z trenerem

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować