Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

[MB08]

Jednym zdaniem

Jak efektywnie zarządzać działem handlowym.

Opis szkolenia

Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało mu przyjemność.

Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem dość powszechnym, spowodowanym zmianami cywilizacyjnymi oraz wzrastającymi potrzebami spełnienia się i sprostania wymaganiom organizacyjnym. Nie wynika z pojedynczej sytuacji stresowej, ale z wielu czynników, które doprowadzają do wyczerpania. Występuje wtedy, gdy dajemy z siebie tak dużo energii i zaangażowania, że oczekiwalibyśmy spektakularnych wyników lub uznania, a tak nie jest. Pojawia się stres, frustracja i niezadowolenie z siebie, co negatywnie przekłada się na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi.

Wypaleniu zawodowemu można przeciwdziałać, a w sytuacji, kiedy się pojawi, to również zwalczyć.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • przełożonych zarządzających zespołem,

 • osób o niedostatecznych motywacjach wewnętrznych i z brakiem

  umiejętności wewnętrznego motywowania,

 • pracowników o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia

  zawodowego,

 • pracowników wypalonych zawodowo,

 • osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji.

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i skutki,

 • wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia zawodowego zarówno u siebie, jak i podległych pracowników,

 • umiejętność zapobiegania wypaleniu zawodowemu,

 • wzajemne, skuteczne motywowanie się przez pracowników w grupie,

 • umiejętność zwiększenia efektywności i skuteczności pracy.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • czym jest wypalenie zawodowe,

 • w jaki sposób wykrywać syndromy wypalenia zawodowego u siebie i u

  swoich współpracowników,

 • jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, poznają znaczenie zachowania

  harmonii pomiędzy poszczególnymi sferami życia,

 • jakie są strategie interwencji kryzysowej,

 • jakie są sposoby wpływania na wzrost własnej efektywności,

 • jakie techniki wykorzystywać są do ochrony przed wypaleniem,

 • czym jest motywacja i jaki ma wpływ na wypalenie zawodowe,

 • jakie są skuteczne techniki samo motywacji,

• jak wykorzystać zarządzanie czasem w procesie zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Stosowane metody:

 • analiza autentycznych problemów na przykładach,

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować