Zarządzanie celami metodą OKR

[MC01]

Jednym zdaniem

Zarządzanie celami metodą OKR.

Opis szkolenia

OKR (Objectives Key Results) to system ustalania celów, określania ich kluczowych rezultatów oraz przeglądu realizacji.

Stosowany jest przez internetowych gigantów m.in Google, Amazon, Salesforce, Booking, Spotify i inne znane firmy.

OKRy definiują inspirujące cele, mierzalne rezultaty oraz konkretne akcje (np. projekty, inicjatywy lub zadania) umożliwiające uzyskanie rezultatów. Mogą być stosowane na poziomie firmy, jej obszarów biznesowych i/lub zespołu.

Metoda OKR pozwala osiągnąć:

 • spójność celów w układzie pionowym (hierarchia komórek firmy), jak i poziomym (między komórkami na tym samym poziomie);

 • zaangażowanie i współpracę zespołów i ludzi;

 • zwinność biznesową na skutek szybkiej adaptacji do zmieniającej się

  sytuacji biznesowej.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • menadżerów wszystkich szczebli w organizacji,

 • każdego kto chciałby dowiedzieć się co to są OKRy, jak je wdrażać i jak

  utrzymywać.

Cele szkolenia:

 • dostarczenie i nauczanie sprawdzonych praktycznych narzędzi umożliwiających samodzielne wdrożenie OKRów w organizacji.

 • 80% warsztatu to praktyczne ćwiczenia kończące się informacją zwrotną od trenera.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • co to są OKRy, jaka jest historia ich powstania, kto ich używa, na czym polega metodologia, jakie dają korzyści;

 • jak dobrze zdefiniować cele i oczekiwane oraz mierzalne rezultaty według metodologii OKR;

 • jak wprowadzić do organizacji proces ustalania celów długoterminowych i krótkoterminowych;

 • jak wdrożyć cele do świadomości każdego pracownika, aby nie trafiły do szuflady i uległy zapomnieniu;

 • w jaki sposób monitorować cele i robić ewaluację rezultatów;

 • jak uniknąć błędów i pułapek przy wdrażaniu zarządzania przez cele;

 • w jaki sposób przygotować zebrania z zespołem i spotkania 1:1, aby

  efektywnie prowadzić ludzi;

 • w jaki sposób ustalić metryki do stałego mierzenia stanu

  przedsiębiorstwa;

 • jak napisać dobre OKRy;

 • kiedy stawiać cele, kiedy je zmieniać, kiedy je oceniać i jak często

  powtarzać cykl;

 • jak przygotować proces wdrożenia OKRów w organizacji, tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu;

 • co zrobić, aby pracownicy czuli się właścicielami rezultatów, które mają dowieść i byli odpowiedzialni za wyniki;

 • w jaki sposób monitorować swoich pracowników i rozliczać ich z wyników;

 • jak ustalać cele zespołów i cele poszczególnych pracowników.

 

Stosowane metody:

 • wykład,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • ćwiczenia grupowe.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować