Zarządzanie działem handlowym

[MA11]

Jednym zdaniem

Jak efektywnie zarządzać działem handlowym.

Opis szkolenia

Skuteczne zarządzanie zespołem handlowym jest dużym wyzwaniem. Bardzo często jest to zarządzanie na odległość. Wiąże się to z utrzymaniem motywacji handlowców, właściwym podejściem do wykonywania przez nich zadań oraz zapewnieniem odpowiedniego morale w zespole.

Konieczne jest zatem stworzenie sprawnego systemu sprzedaży. Potrzebna jest wiedza, która będzie łączyć umiejętność diagnozowania problemów, wyznaczania celów i zadań handlowych, motywowania, przewodzenia handlowcom, organizowania działu handlowego i raportowania wyników.

Na szczęście, menedżerów sprzedaży można tego nauczyć.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób zarządzających zespołami handlowymi,

 • dyrektor handlowy / sprzedaży,

 • menedżer działu sprzedaży,

 • krajowy/regionalny menedżer sprzedaży,

 • osób, które wkrótce obejmą, jedno z tych stanowisk.

 

Cele szkolenia:

 • umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem,

 • pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,

 • poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu,

 • rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,

 • poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów,

 • pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy

  zespołowej w rozwiązywaniu problemów,

 • rozwinięcie umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych,

 • nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne

  przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem,

 • poznanie metod zainicjowania procesu budowania poczucia

  wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród członków zespołu.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są obowiązki i kompetencje liderów zespołu,

 • jak inspirować i motywować pracowników,

 • jak efektywnie prowadzić zebrania zespołu,

 • jak delegować zadania w zespole,

 • jak pokonywać bariery komunikacyjne i sytuacje kryzysowe w zespole,

 • w jaki sposób budować zaufanie i poczucie więzi,

 • w jaki sposób rozwiązywać problemy w zespole i podejmować decyzje,

 • jakie aplikacje komputerowe mogą wesprzeć zarządzanie komunikacją,

  delegacją odpowiedzialności, procesami i projektami w zespole,

 • jak mierzyć, kontrolować wydajność zespołu.

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować