Cold calling i telefoniczne umawianie spotkań [SB06]

Jednym zdaniem

Szkolenie z umiejętności dotarcia do nieznanych nam wcześniej osób i przekonania ich do spotkania z nami.

Opis szkolenia

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie umawiania spotkań sprzedażowych z wykorzystywaniem tzw. cold call’i („zimnych telefonów”) – kontaktowanie się z osobami, które nie znają osoby dzwoniącej i nie spodziewają się takiego kontaktu oraz praca z „kontaktami ocieplonymi” (np. z polecenia).

Na szkoleniu uczestnicy warsztatów otrzymają praktyczne wskazówki związane z umawianiem spotkań handlowych podnoszące efektywność osobistą w tym zakresie określanie celów, zarządzania czasem i planowania działań handlowych.

Uczestnicy warsztatów nauczą się, jak prezentować siebie i swoją ofertę w sposób wiarygodny, a także co zrobić, by przekonać decydenta do spotkania z handlowcem.

Uczestnicy podczas szkolenia będą ćwiczyć:

 • umiejętności dotarcia do osoby decyzyjnej
 • prowadzenia dobrej rozmowy B2B
 • przekonania rozmówcy do spotkania

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich handlowców
 • innych pracowników kontaktujących się telefonicznie z klientami (Customer Care, Telemarketing, Serwis itp.)

Cele szkolenia:

 • zwiększenie sprzedaży firmy
 • zwiększenie liczby nowych klientów
 • podniesienie umiejętności handlowców – skutecznej rozmowy z nieznajomą osobą
 • zbudowanie szkicu skryptu rozmowy

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • Jak przekonać siebie do sprzedaży poprzez telefon?
 • Jak przejść przez tzw. Gatekeepera (np. Recepcję) i dotrzeć do właściwej osoby?
 • Co zrobić aby Klient natychmiast się nie rozłączył?
 • Jak profesjonalne wzbudzić zainteresowanie w rozmowie telefonicznej?
 • Jak poprowadzić rozmowę ukierunkowaną na pozyskanie Klienta?
 • Jak uzyskać potrzebne informacje?
 • Jak wspomóc siebie w sprzedaży telefonicznej?
 • Jak realizować cele w rozmowie telefonicznej?

Stosowane metody:

 • demonstracja nagrań skutecznych rozmów B2B
 • ćwiczenie umiejętności rozmowy telefonicznej (poszczególnych etapów)
 • dyskusja moderowana

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować