Zarządzanie klientem strategicznym [SB05]

Jednym zdaniem

Jak nawiązywać, rozwijać i podtrzymywać partnerską współpracą ze strategicznymi klientami.

Opis szkolenia

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak prowadzić efektywną sprzedaż strategiczną. Jak docierać do osób decyzyjnych i nie popełniać przy tym błędów.

W jaki sposób umiejętnie koordynować dużą liczbę wątków i utrzymywać relacje z wieloma osobami w złożonej strukturze. Nauczą się rozumieć różne perspektywy, potrzeby i interesy.

Poznają zasady prowadzenia efektywnych spotkań zespołowych.

Na szkoleniu zostaną omówione najlepsze standardy pracy KAMów. Opracowane na podstawie  wieloletniego doświadczenia najlepszych handlowców z różnych branż.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • wszystkich handlowców
 • kadry menedżerskiej
 • innych pracowników kontaktujących się kluczowymi klientami

Cele szkolenia:

 • wzrost sprzedaży
 • poprawa przewidywalności biznesu
 • podniesienie umiejętności – zarządzania sprzedażą do klientów strategicznym
 • zwiększenie wzajemnych relacji z najważniejszymi klientami firmy

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są zasady sprzedaży strategicznej
 • jak planować aktywności w pracy z klientem strategicznym
 • jakie są najlepsze strategie wejścia do klienta strategicznego
 • jak planować sprzedać (Account Planning)
 • jak mapować procesy, relacje oraz potrzeby klienta

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy
 • dyskusja moderowana
 • analiza autentycznych problemów – na przykładach zaczerpniętych z doświadczenia KAMów

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować