Zarządzanie pracownikami 50+

[MB09]

Jednym zdaniem

Szkolenie z zasad zarządzania pracownikami 50+

Opis szkolenia

Jedną z najistotniejszych rzeczy dotyczących starszych pracowników jest to, że w niemal każdym wymiarze pracy osiągają lepsze wyniki niż młodsi pracownicy. Są bardziej sumienni, mniej nieobecni, mają lepsze umiejętności społeczne. Jedynym możliwym wyjątkiem jest to, że starsi pracownicy są gorszymi wykonawcami w zadaniach, które wymagają rozwiązywania nowatorskich problemów bez korzystania z jakichkolwiek pomocy – bez rad, wsparcia, czyjejś pomocy i pod presją czasu. Czyli tam gdzie pojawiają się nowe problemy, które trzeba rozwiązywać pod presją czasu i samodzielnie.

W badaniu przeprowadzonym wśród ponad 1000 pracowników 50+ przez firmę OfficeTeam (2018) 82% respondentów stwierdziło, że nie mieliby problemu z raportowaniem do młodszego menedżera. Jednak aż 26% wskazało, jako największe wyzwanie związane z posiadaniem młodszego szefa, potencjalnie inne podejście do etyki pracy lub wartości.

Nasze szkolenie ma na celu uświadomienie różnic między pokoleniami, omówienie zasad dobrego zarządzania osobami 50+ oraz popularnych błędów.

Na przykładzie polityki firmy IKEA pokażemy możliwe do zastosowania zasady integracji pracowników 50+ oraz potencjalne efekty takich działań.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej

 • pracowników działów: HR, Kadr i Rekrutacji

Cele szkolenia:

 • Maksymalizacja wydajności i produktywności pracowników 50+

 • Zmniejszenie zagrożenia zjawiskami dyskryminacji ze względu na wiek

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • skutecznego zarządzania ludźmi starszymi od siebie

 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych z pracownikami

  50+

 • budowania przyjaznego środowiska pracy dla seniorów

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy

 • dyskusja moderowana

 • warsztat udzielania informacji zwrotnej pracownikom

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować