Zarządzanie zespołami rozproszonymi

[MA10]

Jednym zdaniem

Szkolenie na temat zarządzania zespołami, których członkowie nie pracują w tym samym miejscu.

Opis szkolenia

79% członków zespołów rozproszonych twierdzi, ze największym wyzwaniem jest dla nich ograniczone tempo budowania relacji w zespole (The Virtual Teams Survey Report).

Podstawowymi obszarami, w jakich mogą pojawiać się kłopoty w zarządzaniu zespołem rozproszonym są trudności komunikacyjne i niesprecyzowany kierunek działań.

Uczestnicy szkolenia poznają cały proces komunikowania się z zespołem rozproszonym. Dowiedzą się określać zasady współpracy, ustalać cele, monitorować wyniki, odbierać zadania itp.Zostaną również przygotowani do korzystania z narzędzi komunikacyjnych (w tym aplikacji komputerowych), aby umacniać więź z zespołem poprzez ciągłą i efektywną komunikację.

Omówimy sposoby na zbudowanie więzi, zaufania i radzenia sobie z poczuciem izolacji w zespole rozproszonym. Przeanalizujemy problemy, z jakimi spotykają się członkowie zespołów i postaramy się wypracować najlepsze metody na przyszłość.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zbudować możliwie najlepiej współpracujący ze sobą zespół rozproszony.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów zespołów rozproszonych

 • osób zarządzających zespołami projektowymi

 

Cele szkolenia:

 • poprawa komunikacji „w górę” oraz „w dół” organizacji

 • poprawa jakości zarządzania ludźmi w firmie

 • ugruntowanie dobrej kultury organizacyjnej

 • zmniejszenie liczby konfliktów w firmie

 • zmniejszenie rotacji personelu a zwłaszcza tzw. niezapowiedzianych odejść z pracy

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak inspirować i motywować pracowników w zespole rozproszonym

 • jak delegować zadania w takim zespole

 • jak pokonywać bariery komunikacyjne i sytuacje kryzysowe w zespole

  rozproszonym

 • w jaki sposób budować zaufanie i poczucie więzi?

 • jak przeciwdziałać mechanizmowi „my – oni”

 • jak często komunikować się z zespołem – w zależności od jego specyfiki

 • jakie aplikacje komputerowe mogą wesprzeć zarządzanie komunikacją,

  delegacją odpowiedzialności, procesami i projektami w zespołach rozproszonych

 

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • analiza autentycznych problemów kadry kierowniczej – na przykładach

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować