Zarządzanie zespołem pracowników

[MA05]

Jednym zdaniem

Jak sprawnie zarządzać zespołem pracowników.

Opis szkolenia

Szkolenie pokazujące jak budować i kierować efektywnym zespołem. Uczestnicy dowiedzą się jak precyzyjnie formułować cele, komunikować się z całym zespołem, motywować pracowników, delegować zadania; rozwiązywać problemy, podejmować decyzje i prowadzić efektywne spotkania wewnętrzne.

Pokażemy jak rozpoznawać i wykorzystywać potencjał członków zespołu. Wyjaśnimy, dlaczego niektóre zespoły są skuteczniejsze od innych. Pokażemy kroki niezbędne do stworzenia i rozwoju doskonale współpracującego zespołu.

Na przykładach omówimy typowe problemy w zarządzaniu zespołem.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

• menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem ludzi.

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności zarządzania zespołem pracowników,

 • poprawa wyników pracy i zaangażowania pracowników,

 • wzmocnienie poczucia pracy zespołowej i identyfikacji z firmą,

 • redukcja niekonstruktywnych konfliktów pomiędzy członkami zespołu.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą rozumieć zależności i procesy wewnątrz zespołu,

 • zwiększą skuteczność w zarządzaniu zespołem poprzez budowanie

  zaufania i autorytetu,

 • będą potrafili zarządzać procesem grupowym,

 • będą potrafili zastosowania narzędzia w zespołowym rozwiązywaniu

  problemów i podejmowaniu decyzji,

 • rozwiną umiejętności budowania, kierowania i organizacji efektywnego

  zespołu,

 • udoskonalą umiejętność precyzyjnego formułowania celu, komunikowania się, motywowania pracowników, delegowania zadań, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • dyskusje moderowane,

 • case study – analiza przypadków (przygotowanych i osobistych

  uczestników).

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.