Zarządzanie zespołem pracowników

[MA05]

Jednym zdaniem

Jak sprawnie zarządzać zespołem pracowników.

Opis szkolenia

Szkolenie pokazujące jak budować i kierować efektywnym zespołem. Uczestnicy dowiedzą się jak precyzyjnie formułować cele, komunikować się z całym zespołem, motywować pracowników, delegować zadania; rozwiązywać problemy, podejmować decyzje i prowadzić efektywne spotkania wewnętrzne.

Pokażemy jak rozpoznawać i wykorzystywać potencjał członków zespołu. Wyjaśnimy, dlaczego niektóre zespoły są skuteczniejsze od innych. Pokażemy kroki niezbędne do stworzenia i rozwoju doskonale współpracującego zespołu.

Na przykładach omówimy typowe problemy w zarządzaniu zespołem.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • menedżerów którzy chcą zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem ludzi.

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie umiejętności zarządzania zespołem pracowników,
 • poprawa wyników pracy i zaangażowania pracowników,
 • wzmocnienie poczucia pracy zespołowej i identyfikacji z firmą,
 • redukcja niekonstruktywnych konfliktów pomiędzy członkami zespołu.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • będą rozumieć zależności i procesy wewnątrz zespołu,
 • zwiększą skuteczność w zarządzaniu zespołem poprzez budowanie zaufania i autorytetu,
 • będą potrafili zarządzać procesem grupowym,
 • będą potrafili zastosowania narzędzia w zespołowym rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji,
 • rozwiną umiejętności budowania, kierowania i organizacji efektywnego zespołu,
 • udoskonalą umiejętność precyzyjnego formułowania celu, komunikowania się, motywowania pracowników, delegowania zadań, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • dyskusje moderowane,
 • case study – analiza przypadków (przygotowanych i osobistych uczestników).

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować