Zarządzanie zmianą

[MA08]

Jednym zdaniem

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do wprowadzania zmian w organizacji.

Opis szkolenia

Większość zmian w organizacjach nie kończy się sukcesem. Najczęstszym powodem jest niedostateczne przekonanie pracowników do sensowności zmiany.

Dlatego podstawowym zadaniem każdego, kto wprowadza zmianę w organizacji, jest przełożenie strategicznych celów organizacji na język postaw i wartości, zrozumiały z perspektywy każdego pracownika.

Na szkoleniu przedstawimy najbardziej skuteczne strategie wprowadzania zmian – w zależności od okoliczności.

Uczestnicy szkolenia poznają etapy wdrażania zmiany, modele reakcji na zmiany. Poznają mechanizmy oporu wobec zmiany oraz działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami.

Na szkoleni zostaną również omówione najlepsze praktyki komunikowania zmiany w organizacji.

Poprzez zadanie testowe uczestnicy będą mogli poznać swoje postawy wobec zmian.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej

 • osób zarządzających projektami w organizacji

Cele szkolenia:

 • podniesienie sprawności działania organizacji

 • zwiększenie otwartości zespołu na zmiany

 • zmniejszenie liczby konfliktów

 • przygotowanie do roli „ambasadorów zmian”

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • rozumieć specyfikę procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian,

 • zastosować w praktyce wypracowaną strategię i taktykę,

 • stosować skuteczną komunikację zmian w swoich zespołach i całej organizacji,

 • zmniejszać opór wobec zmian,

 • potrafili profesjonalnie zarządzać zmianą na poziomie jednostki, zespołu oraz całej organizacji

Stosowane metody:

 • odgrywanie scenariuszy,

 • ćwiczenia praktyczne,

 • dyskusja moderowana,

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować