5353543453

Co by się stało, gdyby 💰płace w Twojej firmie stały się jawne? Ujawnianie wysokości wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę jest powszechne w USA i UK, a w całej UE jest przedmiotem dyskusji.

W całej Europie temat jawności płac w procesach rekrutacyjnych poruszany jest coraz częściej. W wielu krajach zawieranie w ofertach pracy informacji o poziomie wynagrodzenia jest standardem – tak robią m.in. pracodawcy z Wielkiej Brytanii.  W Finlandii pytanie o widełki wynagrodzeń na określonym stanowisku można przesłać do urzędu skarbowego. W Niemczech osoby zatrudnione w dużych firmach mają prawo do informacji o siatce płac w firmie. W Polsce ogłoszenia zawierające widełki płacowe stanowią rzadkość, a informacje o wynagrodzeniu traktowane są jako poufne. Obserwacje rynku pracy pokazują jednak pewne zmiany, co nie jest zaskakujące w kontekście widocznego w wielu branżach rynku kandydata. 

Osoby zapoznające się z ogłoszeniami rekrutacyjnymi coraz częściej już na etapie selekcji ofert oczekują informacji o oferowanych zarobkach, aby na tej podstawie określić, czy warto angażować się w dany proces rekrutacyjny. Kandydatom w ogłoszeniach najbardziej brakuje właśnie tej informacji. Oferta, która nie zawiera punktu o oferowanym wynagrodzeniu jest mniej widoczna i zmniejsza szanse na szybkie dotarcie do docelowej grupy i zatrudnienie pracownika o pożądanych kompetencjach.

Rekruterzy zachęcają pracodawców do podawania przynajmniej widełek płacowych w ogłoszeniach, ale wciąż spotykają się z licznymi wątpliwościami, a nawet oporem. Może to zmienić narzucony na pracodawców obowiązek prawny.

Jakie są argumenty?
Za:
📢zmniejszy zjawisko zatrudniania najniższym kosztem
📢ograniczy nierówność wynagradzania kobiet (oraz innych dyskryminacji)
📢ułatwi młodym podejmowanie decyzji dotyczących kierunku edukacji
📢zwiększy zrozumienie finansowego aspektu działania firmy wśród pracowników
📢obniży koszty procesu rekrutacji
📢system widełek płac obowiązuje już w niektórych firmach i w sferze budżetowej.

Przeciw:
🔑wywoła „trzęsienie ziemi” w firmach i spiralę roszczeń
🔑wzmocni postawy roszczeniowe
🔑utrudni zarządzanie poprzez swobodne kształtowanie wynagrodzeń
🔑ograniczy swobodę kształtowania umów (o pracę)
🔑upubliczni wrażliwe informacje będące elementem strategii, zwłaszcza wynagrodzenia specjalistów i menedżerów
🔑w przypadkach najwyższych wynagrodzeń – ułatwi działania przestępcom.

Ujawnienie płac z pewnością wstrząśnie wynagrodzeniami w wielu firmach.


🔸Czy Twoim zdaniem zarobki powinny być jawne?


#zarządzanie #KordoEdukacja