Employee Advocacy

[MB06]

Jednym zdaniem

Usługa budowy wizerunku osobistego i firmowego na LinkedIn.

Opis szkolenia

Największe organizacje światowe i polskie (np. PKN Orlen S.A., Tesla) odchodzą od tradycyjnych kanałów komunikacyjnych na rzecz rzecznictwa pracowników.

Jest to spowodowane eksplozją mediów społecznościowych (SoMe) w ostatnich latach i tym samym stopniową migracją miejsca, w którym powstają zainteresowania: produktami, usługami, markami, firmami. To obecnie najlepsze miejsce do wpływu na opinie.

Wymaga to jednak, żeby poszczególne osoby zaczęły myśleć o swoich działaniach jak o wydawaniu swojego miniczasopisma.

LinkedIn, jest unikalnym portalem biznesowym, który adresuje wiele uciążliwych problemów firmy pozornie niezwiązanych z mediami społecznościowymi (np. podwyższona fluktuacja, koszty rekrutacji, kryzysy wizerunkowe). Pozwala całkowicie uniezależnić się od tradycyjnych mediów, redakcji i dziennikarzy.

Nasze szkolenie pozwoli uczestnikom na stopniowe, bezstresowe i całkowicie kontrolowane wejście w świat LinkedIn.

Dzięki odpowiedniemu szkoleniu, wdrożeniu i koordynacji działań nasi klienci docierają ze swoimi materiałami do tysięcy profesjonalistów w Polsce.

(Rekordowy post uczestnika osiągnął zasięg ponad 150 tysięcy wyświetleń (maj 2020 r.) – ten case jest omawiany na szkoleniu.)

Projekt wdrożenia Employee Advocacy

ETAP I – Przygotowanie

Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za strategię firmy (szefowie działów, Zarząd). Prezentacja korzyści i metodyki programu oraz ustalenie celów działania (0,5-1h).

Po zakończeniu tego etapu następuje wyłonienie Grupy Ambasadorów – złożonej z ochotników.

ETAP III – Działanie
Koordynacja działań uczestników Grupy Ambasadorów:

 • planowanie kalendarza działań (min, 1 post miesięcznie na osobę),

 • pisanie gotowych postów (ghostwriting) lub korekta tekstów

  napisanych samodzielnie,
  (Post na LinkedIn ma (obecnie) limit 1300 znaków (wlącznie ze spacjami i hashtagami), materiał video do 5 minut.)

 • dostarczanie wysokiej jakości materiałów graficznych – ilustracji/video unikalnych dla każdego postu, w oparciu o wysokiej jakości zdjęcia stokowe,

 • opieka nad publikowanymi materiałami (pomoc w opublikowaniu postu, praca nad maksymalizacją zasięgu, reagowanie i odpowiadanie na

komentarze, reagowanie kryzysowe (hejterzy, wandalizmy, skargi klientów itp.).

Comiesięczne podsumowanie zasięgów poszczególnych uczestników i rewizja składu Grupy Ambasadorów.

ETAP II – Szkolenie

Szkolenie „Budowanie wizerunku na LinkedIn” – stacjonarne (3h) lub webinarium (2h) agenda poniżej. Audyt profilów LinkedIn dla uczestników szkolenia. Krótkie sesje indywidualne (wideokonsultacje online) 15 min./osobę podczas których:

 • omówimy wyniki indywidualnego audytu profilu i aktywności,

 • zaproponujemy dalsze działania,

odpowiemy na pytania i wątpliwości. Sesja mentoringu grupowego (online, 1h)

 • powtórzenie materiału,

 • wyjaśnienie pytań,

 • rozszerzenie o dodatkowe wiadomości.

Szkolenie „Budowanie wizerunku na LinkedIn”

• LinkedIn i jego rola w biznesie.

§ pocobyćobecnymwSocialMedia?
§ obawyizastrzeżeniazwiązanezobecnościąwmediach

(społecznościowych) § paradoksyLinkedIn

• Możliwości biznesowe LinkedIn

§ jakzaplanowaćswojąobecnośćnaLinkedInie,
§ jakmądrzedobraćceledziałańioszacowaćgrupydocelowe, § jakstworzyćprofesjonalnyprofilosobowy,
§ jakbudowaćswojąmarkęosobistą(personalbranding).

• Nawiązywanie wartościowych relacji

§ jakbudowaćswojąspołeczność,
§ jakgenerowaćleadynaLinkedInie, § jakniezachowywaćsięnaLinkedIn.

• Tworzenie i dystrybucja angażujących treści

§ jakprzełamaćswojąnieśmiałośćdopisania, § jakpisaćkomentarze,
§ jakudostępniaćmateriały,
§ jakpisaćposty,

• Q&A i Podsumowanie.

Korzyści:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien:

 • umieć stworzyć profesjonalny profil z rankingiem najwyższy

 • swobodnie i bezstresowo pracować w LinkedIn,

 • rozumieć mechanizmy działania LinkedIn, a zwłaszcza algorytm

  promocji treści,

 • potrafić zdefiniować swoje indywidualne cele związane z aktywnością w

  LinkedIn,

 • samodzielnie generować treści wysokiej jakości,

 • umieć budować wizerunek siebie jako eksperta.

 

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować