1

Pracownicy (zwłaszcza młodzi) zmieniają pracę jak rękawiczki. Czasem odchodząc, nie podają nawet powodów.
Tymczasem kolejne rekrutacje i onboardingi to kosztowne procesy, zabierające wiele czasu menedżerom.

Dlaczego tak się dzieje?

To nieprawda, że ludzie odchodzą, kierując się jedynie wynagrodzeniem. Ktoś, kto przepracował zaledwie kilka tygodni, zazwyczaj nie odchodzi dlatego, że po prostu odkrył lepiej płatną pracę.

Przyczyn rotacji jest wiele, ale jednym z podstawowych jest kultura organizacyjna.

W skrócie: kultura organizacyjna to sposób załatwiania wszystkich spraw w organizacji.

Kulturę tworze ludzie, swoimi codziennymi decyzjami, ale kluczową rolę w jej kształtowaniu odgrywa lider.

Jaki powinien być ten współczesny lider?

1.
Nowoczesny rynek pracy rodzi nowe wyzwania przed liderami.
Nie wystarczy dziś być ekspertem od głównego procesu technologicznego czy biznesowego organizacji.
Trzeba umieć stworzyć przestrzeń, która przyciągnie najlepszych z najlepszych.

Liderzy muszą umieć stworzyć kulturę, która będzie sprzyjać rozwojowi i skutecznej pracy zespołowej. Kultura organizacyjna powinna być zgodna z celami organizacji i wartościami, a także uwzględniać potrzeby i oczekiwania pracowników.
To ostatnie zdanie brzmi banalnie, ale każdy jego wyraz powinien być potraktowany niezwykle serio.

2.
Lider musi umieć dostosować swoje myślenie i zachowanie do zmiennych warunków. Mówimy, że współczesny lider jest adaptacyjny (przeciwieństwem jest lider uparty, który działa na podstawie „sprawdzonych metod”).
Pandemia, wojna, inflacja, chatGPT… z pewnością to nie koniec niespodzianek, jakie szykuje nam świat.
Dlatego być może największym wyzwaniem dla wszystkich liderów jest zdolność uczenia się. Zdolność będąca podstawa ewolucji organizacji.

3.
Trzecim filarem przywództwa staje się komunikacja.
Siłą współczesnych organizacji jest sprawność komunikacji. Pracownicy są coraz lepiej wykształceni, coraz bardziej samodzielni i sami tworzą coraz lepsze procesy przepływu informacji.

Oczekują jednak od lidera, żeby był obecny, żeby był realnym wsparciem i wzorem tej komunikacji.
Żeby pomógł rozwiązać problem, gdy się pojawi.

Lider musi umieć w prosty sposób wyjaśnić cele i strategię organizacji.
W erze cyfrowej ważne jest również, aby umiał skutecznie korzystać z narzędzi takich jak telekonferencje czy media społecznościowe.
Samo wysyłanie mądrych e-maili z gabinetu już nie wystarczy.

Kolejne fale zmian będą wywracać do góry nogami rynki towarów, usług, ale również pracy. Żeby przeprowadzić organizacje z sukcesem przez te zmiany, liderzy powinni zadbać o zmiany samych siebie.