Rekrutacja i retencja

[MA07]

Jednym zdaniem

Rekrutacja i retencja, czyli jak znaleźć i zatrzymać najlepsze talenty.

Opis szkolenia

Najważniejszym czynnikiem sukcesu w każdej organizacji jest zdolność do zdobycia i utrzymania najlepszych pracowników.

Tymczasem 73% firm uważa, że dobrze dba o relacje z kandydatami, podczas gdy aż 68% kandydatów twierdzi, że firmy specjalnie się nimi nie przejmują. [Raport Candidate Experience 2017]

Szkolenie z rekrutacji i retencji pomoże uczestnikom wypracowanie najlepszych standardów zatrudniania, onboardingu i retencji.

Zatrudnienie niewłaściwych osób powoduje koszty związane z wdrożeniem, szkoleniem, niską wydajnością takich pracowników i ponowną rekrutacją. Żeby jednak w obecnych czasach zatrudnić najwybitniejsze talenty, trzeba sprzedać(!) stanowisko kandydatowi. Pierwszym kontaktem kandydata z firmą jest proces rekrutacyjny. To od jego jakości zależeć może zatem sukces całej organizacji.

Zatrudnienie najlepszych pracowników oznacza kolejne wyzwanie, jakim jest konieczność doskonałego wprowadzenia (onboardingu), a następnie wdrożenie procesów wspierających integrację z firmą i pozostanie w niej na długo.

Nasze szkolenie pomoże wdrożyć najwyższe standardy w obszarach rekrutacji i retencji.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej

 • pracowników działu HR

Cele szkolenia:

 • poprawa sprawności procesów rekrutacji

 • zmniejszenie fluktuacji kadr

 • obniżenie kosztów zarządzania personelem

 • zmniejszenie zjawiska niezapowiedzianych odejść z pracy

 • zmniejszenie absencji

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych

 • pozyskiwania najlepszych pracowników dla organizacji

 • skutecznej rekrutacji pracowników z różnych pokoleń

 • wspierania pracowników w pierwszych dniach pracy (orientation&onboarding)

 • wspierania działań poprawiających retencję pracowników

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • dyskusja moderowana

 • warsztat role-play z symulacjami rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować