Skuteczny menedżer

[MA03]

Jednym zdaniem

Jak poradzić sobie z rolą kierownika, aby przewodzić zespołowi i osiągać cele.

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie głównych umiejętności menedżerskich oraz wsparcie w wypracowaniu wśród uczestników własnego stylu zarządzania.

Szkolenie obejmuje najważniejsze kompetencje menedżerskie, których opanowanie zapewnia sukces w zarządzaniu ludźmi.

Podczas szkolenia przedstawiamy przykłady ze współczesnego polskiego biznesu oraz pokazujemy konsekwencje konkretnych decyzji menedżerskich.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • osób, które zarządzają lub będą zarządzać ludźmi.

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności i wiedzy ułatwiających sprawne zarządzanie pracownikami.
 • Rozwinięcie kompetencji menedżerskich.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy wiedzą:

 • na czym polegają funkcje zarządzania,
 • jaka jest różnica między kompetencjami a uprawnieniami,
 • jak zaplanować i zorganizować pracę swoich pracowników,
 • jak prawidłowo przekazywać feedback,
 • w jaki sposób wyznaczać cele i angażować podwładnych,
 • jak motywować podwładnych,
 • jak komunikować priorytety – dotyczące zadań, współpracy zespołu – kaskadowanych z poziomu Zarządu,
 • jak rozpoznawać i zapobiegać negatywnym konfliktom w zespole,
 • jak budować wizerunek wiarygodnego szefa,
 • jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w zespole,
 • jakie są podstawowe zasady delegowania,
 • jakie są podstawowe normy prawa pracy dotyczące pracy na stanowisku kierowniczym.

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • case study,
 • dyskusje moderowane.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować