Wdrażanie i wprowadzanie (onboarding and orientation)

[MB03]

Jednym zdaniem

Onboarding i orientacja – wdrażanie i wprowadzanie nowego pracownika.

Opis szkolenia

Pozyskanie nowego pracownika to nie wszystko.

Dla wielu pracowników rozpoczynających swoją przygodę z nową firmą pierwsze momenty po zetknięciu się z obowiązkami są bardzo stresujące. Inne środowisko, kultura pracy, wymagania i organizacja wymagają pewnego czasu na wdrożenie. Wiele świeżo zrekrutowanych osób uważa brak systemowego podejścia do tego zagadnienia za jeden z największych problemów, utrudniających lub wręcz uniemożliwiających właściwą realizację powierzonych zadań.

Odpowiedzią na te potrzeby jest skuteczny onboarding. To jedna z kluczowych kwestii, którą zająć powinien się nie tylko dział HR, ale również zarządzający wszystkimi komórkami organizacji.

Jakość wdrożenia pracownika wpływa na wizerunek pracodawcy, zaangażowanie pracownika a w konsekwencji retencję. Mądry onboarding wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc efektywność pracownika.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników HR,

 • kadry zarządzającej wszystkich szczebli,

 • każdego kto chciałby poznać zasady i wpływ onboarding zarówno na

  organizację oraz jej pracowników i ich przełożonych.

Cele szkolenia:

 • poznanie narzędzi, które pomogą w jak najlepszym rozpoczęciu pracy przez nowych pracowników,

 • ograniczenie zjawiska niezapowiedzianych odejść z pracy,

 • wdrożenie procesów pozwalających tworzyć kulturę organizacyjną już

  od pierwszych dni pracy.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

 • jakie są trendy i dane w onboardingu – co one znaczą dla Twojej organizacji;

 • jakie są rodzaje onboardingu;

 • jakie są modele efektywnego procesu wdrożeniowego;

 • w jaki sposób firmy radzą sobie z wdrożeniem nowych pracowników w

  trybie pracy zdalnej;

 • jakie są cele i kluczowe założenia procesu wdrożeniowego;

 • na jakie potrzeby organizacji odpowiada onboarding;

 • kogo warto zaangażować w proces onboardingu;

 • jakie są najczęściej popełniane błędy w procesie onboardingu;

 • jakie są pozytywne skutki uboczne z zaangażowania innych pracowników we wdrożenie nowicjuszy;

 • w jaki sposób zidentyfikować kluczowe składowe ścieżki wdrożeniowej;

 • jakie są dobre praktyki w onboardingu.

 

Stosowane metody:

• wykład,
• ćwiczenia indywidualne.

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować