Zarządzanie pracownikami niepełnosprawnymi

[MB10]

Jednym zdaniem

Informacje niezbędne dla menadżera osób z niepełnosprawnościami.

Opis szkolenia

Pojawienie się osób z niepełnosprawnością w firmie często oznacza wiele pytań ze strony współpracowników. Pytania mogą dotyczyć sposobu traktowania pracownika z niepełnosprawnością, relacji z zespołem czy choćby zasad savoir-vivre’u. Wynika to najczęściej z nieznajomości świata osób z niepełnosprawnością, braku wiedzy i umiejętności w zarządzaniu takimi osobami. W naszym społeczeństwie funkcjonuje też wiele stereotypów dotyczących niepełnosprawnych (szczególnie stygmatyzujące są te związane z niepełnosprawnością psychiczną).

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do stworzenia otwartego, przyjaznego i różnorodnego środowiska pracy. Środowiska, w którym osoby z niepełnosprawnościami nie tylko doskonale się odnajdą, ale znajda przyjaciół i będą mogły rozwijać się zawodowo.

Firmy, które potrafią takie środowisko stworzyć, oprócz realizacji misji społecznej odpowiedzialności, odnoszą szereg czysto biznesowych korzysci:

 • mogą łatwiej sięgać do zasobów rynku pracy – niedostępnych dla innych firm

 • różnorodne zespoły pracują z większą wydajnością

 • uzyskują korzyści finansowe z powodu mniejszych wpłat na PFRON.

Grupa docelowa – uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:

 • kadry menedżerskiej

 • pracowników działu HR

Cele szkolenia:

 • zwiększenie satysfakcji z pracy osób z niepełnosprawnością

 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

 • zmniejszenie wpłat na PFRON

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:

 • zrozumienia rodzajów niepełnosprawności, specyfiki potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnosciami

 • akceptacji i otwartości na odmienność i różnorodność w miejscu pracy

 • przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu

 • zarządzania zespołem różnorodnym,

 • rozwiązywania specyficznych problemów w kontaktach z pracownikami

  z niepełnosprawnością

 • znajomość przepisów prawnych dotyczących zatrudniania osób z

  niepełnosprawnosciami

 • savoir-vivre w relacjach z osobami z niepełnosprawnościami

Stosowane metody:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,

 • dyskusja moderowana

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest przewidziane do realizacji w ciągu 6-7h (tzw. dzień szkoleniowy).
Rekomendujemy rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00 i zakończenie o 16:00

Liczba uczestników nie ma wpływu na cenę, aczkolwiek nie rekomendujemy grup większych niż 20 osób (15 optimum).
Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub zdalnie (w dowolnym, popularnym systemie do wideokonferencji). W przypadku szkoleń poza aglomeracją warszawską do ceny zostanie doliczony koszt podróży.

oto klienci, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować